تور یزد از اهواز

تور یزد از اهواز

   
هتل 1 تخته هر نفر 2 تخته هر نفر 3 تخته هر نفر درجه موقعیت
هتل
-----------
----------- ----------- ----------- -----------
هتل
----------- ----------- ----------- ----------- -----------
هتل
----------- ----------- ----------- ----------- -----------
هتل
----------- ----------- ----------- ----------- -----------
هتل
----------- ----------- ----------- ----------- -----------
     

بعلت برقرار نبودن پرواز مستقیم اهواز یزد تا اطلاع ثانوی تور یزدبه صورت دومسیره برقرار میباشد.

برچسب ها {{item.name}}