تور قطر
هتل 2 تخته هر نفر 1 تخته هر نفر کودک با تخت
کودک بدون تخت
درجه
MILLENNIUM
28/890/000
34/050/000
24/600/000
24/600/000
⭐⭐⭐⭐⭐
SARATA CORNICHE
29/750/000
36/200/000
25/460/000
25/460/000
⭐⭐⭐⭐⭐
GOLDEN TULIP
32/760/000
41/790/000
27/180/000
27/180/000
⭐⭐⭐⭐⭐
DUSIT DOHA
35/770/000
45/660/000
28/900/000
28/900/000
⭐⭐⭐⭐⭐
HILTON
39/640/000
52/540/000
31/050/000
31/050/000
⭐⭐⭐⭐⭐
     

رزرو تور قطر

برچسب ها {{item.name}}