شرایط ورود به کشور کویت

شرایط ورود به کشور کویت


کلیه مسافرین که قصد سفر به کشور کویت را دارند باید ضمن داشتن پاسپورت/ اقامت / یا ویزای معتبر موارد زیر را رعایت فرمایند


1- کارت واکسن دیجیتال 3 دوز کامل  با زبان لاتین و کد QR ( واکسن فایزر- مدرنا-جانسون-آسترزینکا)

مسافرینی که 2 دوز زده و از دوز دوم 9 ماه گذشته نیاز به تست PCR دارند

مسافرینی که واکسن سینوفارم  - اسپوتنیک زده و 3 دوز کامل دریافت کردند با دریافت 1 دوز فایزر - جانسون - مدرنا زدند بدون تست PCR میتوانند سفر کنند در غیر اینصورت نیاز به تست PCR دارند

2- ثبت نام در لینک https://kuwaitmosafer.gov.kw/ قبل از سفر

3-نصب برنامه Shlonik" و Kuwait Mosafer" بر روی گوشی مسافران و ثبت اطلاعات درخواستی

4-مسافرینی که کارت واکسن کویت دارند باید اطلاعات در برنامه "Kuwait mobile ID app و Immune app" وارد و فایل همراه داشته باشند و کسانی که واکسن خارج از کشور کویت دریافت کرده اند باید اطلاعات و کارت واکسن خود را در لینک زیر وارد و اطلاعات و فایل خروجی همراه داشته باشند 

https://vaxcert.moh.gov.kw/SPCMS/PH/CVD_19_Vaccine_External_Registration.aspx


تست PCR  (72ساعت قبل پرواز ) و کارت واکسن باید به زبان لاتین و دارای QR کد باشد 
 


برچسب ها {{item.name}}